FRI FRAKT I SVERIGE

BESTÄLL NU MED KLARNA

  Villkor och bestämmelser

  ÖVERSIKT
  Denna webbplats drivs av shopkimri. Genom hela webbplatsen syftar termen vi till shopkimri. shopkimri erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, betingad av din acceptans av alla villkor, villkor, policys och meddelanden som anges här.

  Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor och bestämmelser ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och bestämmelser och policys som hänvisas här eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

  Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och bestämmelser i detta avtal får du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor anses utgöra ett erbjudande, är acceptans uttryckligen begränsad till dessa Användarvillkor.

  Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till den nuvarande butiken kommer också att omfattas av Användarvillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att posta uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats utgör godkännande av dessa ändringar.

  Vår butik är hostad på Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online e-handelsplattform som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

  AVDELNING 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK
  Genom att godkänna dessa Användarvillkor intygar du att du är minst myndig enligt din stat eller provins, eller att du är myndig enligt din stat eller provins och har gett oss ditt medgivande att låta någon av dina minderåriga beroende använda denna webbplats.
  Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och inte heller får du, i användningen av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
  Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av förstörande natur.
  Brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

  AVDELNING 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
  Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.
  Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.
  Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller exploatera någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller åtkomst till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen via vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
  Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor.

  AVDELNING 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDPUNKT FÖR INFORMATION
  Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för beslut utan att rådfråga primär, mer exakt, mer fullständig eller mer aktuell information. Förlita dig på materialet på denna webbplats sker på egen risk.
  Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att modifiera innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

  AVDELNING 4 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRISER
  Priser för våra produkter kan ändras utan förvarning.
  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.
  Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, uppsägning eller avbrytande av Tjänsten.

  AVDELNING 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
  Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online via web